Home > Material > Kupferlegierungen

Kupferlegierungen

Kupfer ist das wichtigste Material für das Widerstandsschweissen. Wir haben es in folgenden Ausführungen und Dimensionen auf Lager:

 
 
Zusammensetzung DIN ISO 5182 DIN EN 
12163
DIN 
17672-1
UNS

CuCrZr

(CuCr1Zr)

A2/2 CW106C 2.1293 C18150

CuNiCrSi

(CuNi2CrSi)

A3/2 CW111C 2.0855 C18000

CuNiSi

(CuNi2Si)

CuCoNiBe

(CuCo1Ni1Be)

A3/1 CW104C 2.1285 C17510

CuCoBe

(CuCo2Be)

C17500

Cu ETP

(E-Cu58)

A1/1 CW004A 2.0065 C11000

 

  • Rundmaterial in Durchmessern von 5 bis 70 mm. Grössere Durchmesser auf Anfrage
  • Plattenmaterial in Stärken von 1 bis 70 mm
  • Verschiedene rechteckige, quadratische und sechseckige Profile
CuCrZr, CuCr1Zr, C18150, CW106C, CuCo2Be, CuCoBe, C17510, CW103C, CuNi2SiCuCrZr, CuCr1Zr, C18150, CW106C, CuCo2Be, CuCoBe, C17510, CW103C, CuNi2SiCuCrZr, CuCr1Zr, C18150, CW106C, CuCo2Be, CuCoBe, C17510, CW103C, CuNi2Si